Cách thay đổi mật khẩu VPS Windows

Trong hướng dẫn này, mình sẽ chỉ cho bạn cách thay đổi mật khẩu Quản trị viên trong Windows Server 2008 R2 hoặc 2012 R2. Bất cứ khi nào bạn cần thay đổi mật khẩu quản trị viên máy chủ của mình, bạn có thể thực hiện bằng cách thực hiện theo các bước bên dưới.

Để thay đổi Mật khẩu quản trị viên máy chủ của bạn trong Windows Server 2012 R2, hãy làm theo các bước sau

 1. Đăng nhập vào máy chủ của bạn thông qua Remote Desktop .
 2. Windows key => Administrative Tools.
 3. Double click Computer Management.
 4. Mở rộng Local Users and Groups.
 5. Click  Users.
 6. Chuột phải vào Administrator. Click on Set Password> Proceed.
 7. Nhập mật khẩu mới của bạn vào cả hai trường, sau đó nhấn  OK .

* Để thay đổi Mật khẩu quản trị viên trong Windows Server 2008 R2:

 • Đăng nhập vào máy chủ của bạn thông qua Remote Desktop .
 • Nhấp chuột phải vào Computer and select Manage.
 • Bấm đúp vào Configuration.
 • Local Users and Groups => Users.
 • Nhấp chuột phải vào Administrator và chọn Set Password and then click Proceed.
 • Nhập mật khẩu mới và chọn OK .

Chúc các bạn thành công – các bạn có thể tìm hiểu thêm về VPS tại: https://inet.vn/vps

Leave a Reply