Cách repair database bằng command qua ssh

Ví dụ: Database của bạn vẫn đang hoạt động bình thường, nhưng tới một ngày bạn nhận được thông báo database của bạn bị lỗi và bạn cần fix chúng nhanh chóng nhất. Bạn có thể fix lỗi này bằng cách trong bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách repair tables database bị hỏng qua ssh:

– Login SSH,
cd /usr/local/mysql/var/[DBNAME]/

Note: Bạn thay [DBNAME] bằng tên database của bạn.

– Stop MySQL server:

/etc/rc.d/init.d/mysql stop
hoặc
/etc/rc.d/init.d/mysqld stop

– Check tables:

myisamchk *.MYI

– Repair tables:

myisamchk -r *.MYI

– Start MySQL:

/etc/rc.d/init.d/mysql start

hoặc

/etc/rc.d/init.d/mysqld start

– Bạn có thể sử dụng mysqlcheck nếu không muốn dừng MySQL:

mysqlcheck [DBNAME]

-Repair tables:

mysqlcheck -r [DBNAME]

Bạn có thể tìm hiểu thêm về 2 câu lênh trên với command:

man myisamchk

man mysqlcheck

Leave a Reply