Cách thay đổi mật khẩu quản trị viên Windows VPS

Để thay đổi “mật khẩu quản trị viên Windows VPS” các bạn có thể làm như sau:

Bước 1: Khi đăng nhập vào VPS của bạn, nhấp vào Start => Control panel.

Bước 2: Nhấn vào User Acounts

Bước 3: Bạn sẽ thấy ảnh như hình bên dưới và bạn có thể nhấp vào “Change Your Windows Password”

Bước 4: Lựa chọn “Change Your Password”

Bước 5: Điền mật khẩu cũ và 2 lần mật khẩu mới bạn muốn đặt vào sau đó xác nhận ấn Changer Password là xong.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply