Cách thiết lập DNS Server trên Windows Server 2012

Thiết lập máy chủ DNS

Để cài đặt và thiết lập máy chủ DNS trên Windows Server 2012 của bạn, chỉ cần làm theo 11 bước đơn giản sau! Để bắt đầu:

 1. Đăng nhập vào máy chủ Windows của bạn bằng người dùng quản trị viên.
 2. Mở trình Server manager

  Ảnh chụp màn hình hiển thị trang tổng quan Trình quản lý máy chủ với tùy chọn định cấu hình máy chủ cục bộ

 3. Bấm vào menu Manage, sau đó chọn Add Roles and Features. Trên màn hình tiếp theo, nhấp vào Next .

  Ảnh chụp màn hình hiển thị tab Quản lý và đánh dấu tùy chọn "Thêm vai trò và tính năng" từ menu thả xuống

 4. Đối với máy chủ DNS, hãy chọn Role-based or feature-based installation. Nhấp vào Next .

  Màn hình Loại cài đặt làm nổi bật tùy chọn cho "Cài đặt dựa trên vai trò hoặc dựa trên tính năng"

 5. Chọn tùy chọn Select a server from the server pool và nhấp vào tên máy chủ cục bộ của bạn nơi máy chủ DNS sẽ được cài đặt.

  Chọn cửa sổ máy chủ đích đánh dấu tùy chọn "Chọn máy chủ từ nhóm máy chủ"

 6. Trên màn hình Server Roles, nhấp vào DNS server từ danh sách các vai trò có sẵn. Thao tác này sẽ mở ra một cửa sổ bổ sung hiển thị các tính năng cần thiết.
  Màn hình Vai trò máy chủ hiển thị danh sách các vai trò có sẵn và đánh dấu tùy chọn cài đặt "Máy chủ DNS"
 7. Nhấp vào Add Features . Sau khi hoàn tất, bạn sẽ thấy DNS Server. Bây giờ hãy nhấp vào Next .
  Trình hướng dẫn Thêm Vai trò và Tính năng đánh dấu tùy chọn để "Thêm Tính năng"

  Màn hình Vai trò máy chủ hiển thị tùy chọn "Máy chủ DNS" đã chọn và đánh dấu nút "Tiếp theo" ở cuối màn hình

 8. Cửa sổ tiếp theo sẽ hỏi bạn có muốn thêm các tính năng bổ sung hay không. Vì bạn đã thêm các tính năng cho máy chủ DNS, bạn có thể để nguyên các tính năng này.

  Màn hình Tính năng hiển thị các tùy chọn tính năng có sẵn và đánh dấu nút "Tiếp theo"

 9. Màn hình tiếp theo sẽ hiển thị thông tin về máy chủ DNS và chức năng của nó. Bạn có thể đọc qua thông tin hoặc chỉ cần nhấp vào Next .

  Màn hình thông tin Máy chủ DNS cung cấp tổng quan về các chức năng của máy chủ DNS

 10. Trên màn hình Confirm installation selections, bạn có thể chọn tùy chọn Restart the destination server automatically if required hoặc chỉ cần khởi động lại máy chủ theo cách thủ công sau đó. Tuy nhiên, bạn nên khởi động lại máy chủ ngay sau khi cài đặt DNS.

  Khi bạn đã sẵn sàng, hãy nhấp vào Cài đặt để bắt đầu cài đặt máy chủ DNS.

  Màn hình xác nhận các lựa chọn cài đặt làm nổi bật tùy chọn "Tự động khởi động lại máy chủ đích nếu được yêu cầu"

 11. Các Installation progress hiển thị tiến độ cài đặt DNS của bạn. Sau khi cài đặt xong, bạn có thể Đóng cửa sổ.

  Màn hình kết quả hiển thị thanh tiến trình cài đặt máy chủ DNS

Như vậy là OK! Máy chủ DNS của bạn đã được cài đặt thành công. Chúc các bạn thành công.

Leave a Reply