Cách view desktop Ubuntu trên Window 10 sử dụng công cụ RDP

Hướng dẫn view desktop Ubuntu trên Window 10 sử dụng công cụ RDP (Remote Desktop Protocol)

Thuật ngữ Remote Desktop đề cập đến khả năng kết nối máy tính từ xa đến máy tính khác và kiểm soát màn hình của nó, giống như người dùng đang ngồi ở phía trước máy tính từ xa. Remote Desktop thường được truy cập thông qua cổng 3389 và sử dụng phần mềm đi kèm với Windows hoặc một số chương trình của bên thứ ba, chẳng hạn như TeamViewer, PC Anywhere, VNC và các phần mềm tương tự khác.

Bước 1 : Cài đặt công cụ RDP cho Ubuntu

Các bạn mở Terminal lên và gõ lệnh sau :

sudo apt install xrdp xorgxrdp -y

Sau đó chờ cho đến khi công cụ này được cài đặt xong trên Ubuntu

Bước 2 : Tra IP của mạng LAN mà Jetson Nano đang kết nối :

Các bạn mở Terminal lên và gõ lệnh sau :

ifconfig

Sau đó tìm đến mục eth0 để tìm địa chỉ IP có dạng : 192.168.x.x

Bước 3 : Restart lại Ubuntu :

Các bạn mở terminal lên và gõ lệnh sau :

sudo shutdown -r now

Chờ đến khi các bạn vào màn hình đăng nhập của hệ thống :

Bước 4 : Thiết lập RDP trên Window 10 :

Mở công cụ RDP có sẵn trên Window 10 lên, nhấn vào Show Options để nhập địa chỉ IP các bạn vừa tìm ở bước 2 và tên đăng nhập hệ thống của các bạn và ấn vào Connect :

Bước 5 : Hoàn tất quá trình :

Nhập mật khẩu của bạn vào ô Password và ấn Enter :

Chờ đến khi giao diện đăng nhập hiện lên, các bạn nhập tên và mật khẩu của mình vào là hoàn tất quá trình view desktop Ubuntu trên Window 10.

Leave a Reply