Cách xử lý lỗi RDP “This could be due to CredSSP encryption oracle…”

1. Nguyên nhân gây ra lỗi RDP “This could be due to CredSSP encryption oracle…”

Vào ngày 8 tháng 5, Microsoft đã phát hành bản cập nhật thay đổi cài đặt hành vi mặc định mã hóa Oracle Remediationtừ Vulnerable to Mitigated option.

Điều đó có nghĩa là: ” các ứng dụng khách sử dụng CredSSP sẽ không thể quay lại phiên bản không an toàn “.

Bây giờ, nếu bạn cố gắng kết nối với một máy không có bản cập nhật này (có thể máy đã bị treo) nó sẽ có Mã hóa Oracle Remediation được thiết lập để dễ bị tổn thương có nghĩa là:

” các ứng dụng máy khách sử dụng CredSSP sẽ cho phép các máy chủ từ xa tấn công bằng cách hỗ trợ dự phòng cho các phiên bản không an toàn “.

2. Cách Xử lý lỗi RDP “This could be due to CredSSP encryption oracle…”

Bước 1: Mở Local Group Policy Editor –> bằng cách gõ gpeditvào Start Menu

Bước 2: Điều hướng đến đường dẫn chính sách: Computer Configuration ->Administrative Templates -> System -> Click chuột vào Credentials Delegation –> nháy đúp chuột vào Encryption Oracle Remediation

Bước 3: Kích hoạt nó và thiết lập mức độ bảo vệ thành Vulnerable . Nhấp vào OK

OK bây giờ bạn sẽ có thể kết nối và cài đặt các bản cập nhật. Sau đó, thiết lập Mã hóa Oracle Remediation quay trở lại không được cấu hình

Leave a Reply