Cách xử lý lỗi The Repository Is Not Signed Error trên Ubuntu?

1. Lỗi The Repository Is Not Signed Error là gì?

Lỗi The Repository Is Not Signed Error thường xuất hiện khi bạn cố gắng cài đặt hoặc cập nhật phần mềm từ một kho lưu trữ (repository) mà không có chữ ký số hợp lệ. Chữ ký số giúp xác minh rằng phần mềm được tải xuống từ kho lưu trữ là xác thực và chưa bị thay đổi bởi bên thứ ba.

2. Cách xử lý lỗi The Repository Is Not Signed Error trên Ubuntu?

Bước 1:

Chạy lệnh: $ sudo add-apt-repository ppa:jonathonf/ffmpeg-4

Sau đó nhấn nút ‘ENTER’ để tiếp tục thêm PPA.

Tiếp tục cài đặt:

$ sudo apt update
$ sudo apt install ffmpeg4

Bước 2: Khởi chạy Software and Updates:

Trên cửa sổ “ Software & Updates ”, nhấp vào tab “ Other Software ”. Tiếp theo, nhấp để bỏ chọn và xóa các PPA có vấn đề.

Cung cấp mật khẩu của bạn để xác thực việc xóa các kho lưu trữ được đề cập.

Bước 3: Nếu bạn đang sử dụng terminal có thể chạy theo cú pháp:

$ sudo add-apt-repository –remove ppa:name/here

Ví dụ:

$ sudo add-apt-repository –remove ppa:niko2040/el19

OK như vậy là ta đã hoàn thành xong – chúc các bạn thành công.

Leave a Reply