Fix lỗi thay đổi IP làm cho bạn không truy cập được directadmin

1. Phân loại IP

Có 2 loại địa chỉ IP là IP tĩnh và IP động. Hiện nay, các nhà cung cấp dịch vụ mạng (ISP) ở Việt Nam thường cung cấp địa chỉ IP động cho khách hàng, nếu muốn bạn vẫn có thể yêu cầu ISP cung cấp cho bạn 1 địa chỉ IP tĩnh, tất nhiên là tiền cước sẽ tăng.

IP tĩnh thì không thay đổi trong suốt quá trình, hôm nay bạn dùng IP này, ngày mai IP ấy vẫn không thay đổi. Nếu bạn không có ý định sử dụng các dịch vụ đặc biệt yêu cầu phải có IP tĩnh (ví dụ như lập 1 trang web) thì không nhất thiết phải yêu cầu IP tĩnh để truy cập internet từ ISP.

Khi sử dụng IP động bạn sẽ rất khó khăn trong việc truy cập và đăng nhập vào quản trị website, hosting (vd: cpanel, directadmin, plesk…) bới vì IP thay đổi liên tục trong thời gian ngắn nhất.

2. Nguyên nhân và cách khắc phục

Mặc định thì khi IP của bạn truy cập vào trang directadmin, Cpanel thì directadmin.. sẽ check ip của bạn nhằm thiết lập một session làm việc.

Ví dụ khi bạn sử dụng IP là 1.2.3.4 truy cập vào directadmin thì directadmin sẽ check ip 1.2.3.4 để cấp cho trình duyệt của bạn một session.

  • Tuy nhiên do IP public của bạn thay đổi liên tục nên chỉ cần nhấn reload hoặc thực hiện thao tác trên directadmin lập tức session sẽ bị out do directadmin check ip khi đó không phải là 1.2.3.4 nữa mà một IP khác.
  • Việc check IP này nhằm nâng cao tính bảo mật của server đối với toàn thể khách hàng đang sử dụng dịch vụ trên cùng server (mặc định sẽ bật check ip nhằm nâng cao tính bảo mật).

Trên tinh thần đó, để khắc phục bạn cần lòng liên hệ ISP (Nhà cung cấp hạ tầng Internet) để kiểm tra lại hệ thống internet và fix cứng IP pulic của bạn nhằm không cho IP thay đổi trong quá trình sử dụng (thông tin IP chỉ thay đổi khi reset modem) nhằm giúp việc truy cập vào directadmin (Cpanel…) được bình thường.

Hoặc bạn có thể sử dụng bất cứ dịch vụ internet nào không thay đổi IP liên tục để truy cập vào directadmin thì quá trình truy cập sẽ bình thường bạn nhé (ví dụ 3G, mạng Viettel, …) Hoặc sử dụng VPN để truy cập.

Dưới đây là một số hình ảnh của mình khi sử dụng internet có IP Public

Leave a Reply