Hướng dẫn cách thiết lập DNS trên MikroTik?

1. Hướng dẫn từng bước cấu hình DNS trên MikroTik

Bước 1:  Mở Winbox và kết nối với MikroTik của bạn

Winbox là một tiện ích hữu ích cho phép quản trị MikroTik RouterOS bằng GUI nhanh chóng và đơn giản.

Bước 2: Chọn mục DNS từ menu IP

Bạn sẽ thấy cửa sổ Cài đặt DNS trên màn hình bằng cách làm như vậy.

Bước 3: Điều chỉnh cài đặt DNS của bạn và điền thông tin cần thiết

Bạn phải đặt IP máy chủ DNS do ISP cung cấp vào hộp nhập đó tại thời điểm cấu hình Máy chủ DNS Mikrotik. Lưu ý rằng bạn cũng có thể sử dụng IP máy chủ DNS công cộng của Google như 8.8.8.8 và 8.8.4.4.

Bước 4: Bật tính năng bộ nhớ đệm cho máy chủ DNS MikroTik

Nếu bạn nhấp vào hộp kiểm Cho phép yêu cầu từ xa , như hiển thị bên dưới, bạn có thể sử dụng tính năng DNS bộ nhớ đệm của Bộ định tuyến MikroTik. Ngoài ra, nó cho phép bạn đặt thước đo tùy chỉnh cho kích thước bộ đệm nếu bạn muốn. (Kích thước bộ đệm mặc định là 2048 KB hoặc 2 MB.) 

Bước 5: Bấm vào Áp dụng rồi OK

Bước 5: Thiết lập cấu hình máy chủ DNS MikroTik

  • Bước 1: Trước tiên, bạn phải kết nối với MikroTik của mình bằng SSH hoặc bảng điều khiển.
  • Bước 2: Sau đó, bạn nên nhập lệnh sau để kích hoạt DNS và cấu hình của nó.
ip dns set servers=8.8.8.8,8.8.4.4 allow-remote-requests=yes max-udp-packet-size=4096 query-server-timeout=2.000 query-total-timeout=10.000 cache-size=2048 cache-max-ttl=7d

2. Cài đặt DNS động cho MikroTik

Bước 1: Kết nối với MikroTik RouterOS

Bước 2: Hệ thống Bộ lập lịch Thêm

Bước 3: Chọn tên cho tác vụ đã lên lịch của bạn

Bước 4: Thời gian bắt đầu khởi động

Bước 5: Đặt Khoảng thời gian ưa thích của bạn 

Bước 6: Nhập thông tin sau vào phần On Event và nhấn OK :

/tool fetch url="https://ipv4.cloudns.net/api/dynamicURL/\?q=your-string-here" mode=https

Nếu bạn cần định cấu hình MikroTik Dynamic DNS cho nhiều giao diện, ở Bước 6, nhập thông tin sau vào phần event và nhấp vào OK:

/tool fetch url="https://ipv4.cloudns.net/api/dynamicURL/\?q=your-string-here&ip=X.X.X.X" mode=https

Thiết lập DNS động MikroTik bằng bảng điều khiển:

Để định cấu hình MikroTik DDNS bằng bảng điều khiển, hãy nhập lệnh sau:

/ system scheduler add name="cloudns" on-event="/tool fetch url=\"https://ipv4.cloudns.net/api/dynamicURL/\?q=your-string-here\" mode=https" start-date=jan/01/1970 start-time=startup interval=1h comment="" disabled=no

Leave a Reply