Cách chạy chương trình Java không cần IDE

1. Cách viết mã Java không cần IDE

Để viết một chương trình Java, bạn có thể sử dụng bất kỳ trình soạn thảo mã nguồn nào chẳng hạn như Notepad++ , Sublime Text , v.v. Hãy tạo một chương trình Java đơn giản có thể in “ Chào mừng bạn đến với Kênh YouTube thecodeworld! 

Ở đây, chúng ta sẽ sử dụng Notepad++ để tạo chương trình Java. Đây là mã Java sẽ in câu lệnh:

public class HelloYouTube

{ public static void main( String []args ) {

System.out.println(Welcome to thecoderworld YouTube Channel!);

}

}

2. Cách chạy chương trình Java trong Command Prompt?

Bước 1: Chạy lệnh như bên dưới:

Bước 2: Tiếp theo, để xem tất cả các file trong thư mục, hãy sử dụng lệnh dir . Tại đây, bạn sẽ nhận được tên tệp Java của mình.

Bước 3: Để chạy tệp Java của bạn. Bạn cần tạo một tệp lớp Java của tệp HelloYouTube.java . Để làm điều đó, hãy chạy lệnh này javac HelloYouTube.java trên dấu nhắc lệnh. Điều này sẽ tạo một tệp lớp Java.

4 . Để chạy tệp Java bằng dấu nhắc lệnh, hãy chạy lệnh này java HelloYouTube . Lệnh này sẽ thực thi mã Java của bạn. Như bạn có thể thấy trong ảnh chụp màn hình bên dưới.

Leave a Reply