Hướng dẫn đổi password cho VPS khi vào được vps nhưng không nhớ pass

Nếu vps đã enable tài khoản default Administrator, thì thậm chí khi quên password windows, bạn vẫn có thể truy cập vào máy tính với tài khoản Administrator mặc định này, từ đó đổi password của tài khoản user khác mà không cần phải dùng phần mềm chuyên dụng. Có 2 cách đổi password cho user bằng tài khoản Administrator :

Cách 1 : Đổi password windows bằng Command Prompt :

Bấm tổ hợp phím Windows + R để mở Run. Nhập vào cmd, bấm OK để chạy command prompt.

Nhập vào “net user username new-password” để đổi password. Trong đó username sẽ nhập tên tài khoản user, new-password nhập password muốn đặt mới.

VD : net user isunshare 123^G. Như vậy là tài khoản isunshare đã được đổi password thành 123^G.

  1. Bấm Enter để câu lệnh có hiệu lực.

Như vậy là nếu có restart lại windows, bạn sẽ có thể login vào user isunshare với password mới là 123^G.

Cách 2 : đổi password windows trong Computer Managerment :

  1. Bấm tổ hợp phím Windows + R để mở Run. Nhập vào compmgnt.msc và bấm Enter.
  2. Trong Computer Managerment, bấm vào Local Users and Groups, chọn Users.
  3. 3. Ở bên phải, bạn sẽ thấy danh sách các user của máy.

    4. Chuột phải vào user bạn muốn đổi Password và chọn Set Password.

    5. Hộp thoại thông báo hiện lên. Bấm “Proceed” để tiến hành đổi Password cho Windows 10. Nếu không muốn đổi, bấm “ Cancel “.

6. Nhập Password mới vào hộp “New password” và nhập lại một lần nữa để xác nhận trong hộp “Confirm password”. Sau đó bấm Ok để confirm thay đổi password.

Leave a Reply