Cách thay đổi IP VPS WINDOWS?

Windows không cho phép bạn liên kết IP với một chương trình và bạn có thể gặp phải tình huống cần thay đổi IP chính của mình.

1. Cách thay đổi IP VPS WINDOWS?

Bước 1: Bạn cần nhấp vào Start and select Network như hình bên dưới:

Bạn cần nhấp vào Network and Sharing Center

Sau đó, bạn cần vào Local Area Connection 1 (số có thể khác nhau tùy theo VPS của bạn)

Một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện ở nơi bạn cần nhấp vào Thuộc tính

Một cửa sổ bật lên khác sẽ mở ngay lập tức và bạn cần nhấp đúp vào Giao thức Internet Phiên bản 4 (TCP / IPv4) hoặc chọn nó và nhấp vào thuộc tính như hình dưới đây:

Trên bảng tiếp theo, bạn cần nhấp vào nâng cao như hiển thị bên dưới:

Trên màn hình tiếp theo, bạn sẽ thấy các IP phụ được liệt kê và bạn cần xóa địa chỉ bạn muốn đặt làm IP chính của mình . (ở đây IP phụ của chúng ta là 192.168.0.2 và IP chính là 192.168.0.1). Để xóa IP bổ sung của bạn, bạn cần chọn nó và nhấp vào xóa rồi chọn OK.

Bạn hiện đang quay lại cấu hình IP chính và bạn có thể thay thế trường có tên địa chỉ IP bằng IP phụ của mình. Tất cả các giá trị khác sẽ được giữ nguyên, nếu không, bạn sẽ mất kết nối với VPS của mình và không thể đăng nhập lại.
Bạn cũng cần đánh dấu vào Xác thực Cài đặt khi thoát. Bạn sẽ cần phải nhấp vào OK hai lần.

Bạn cũng có thể đặt IP chính của mình (ở đây là IP) làm IP phụ. Để làm như vậy, bạn cần nhấp lại vào nâng cao sau khi hoàn thành việc hoán đổi IP. Khi ở trên bảng IP bổ sung, bạn cần nhấp vào Thêm và nhập địa chỉ IP chính của mình cùng với mạng con 255.255.255.255 của nó.

>> Cách đăng nhập vps trên macbook?

 

Leave a Reply