Cách sửa lỗi bitlocker recovery

1. Lỗi Bitlocker recovery là gì?

BitLocker là một chức năng của hệ điều hành Windows. Nếu bạn đang sử dụng Bitlocker, thì bạn sẽ gặp phải nhiều vấn đề tương tự. Vấn đề chính và phổ biến nhất là Bitlocker liên tục yêu cầu khóa khôi phục . Vấn đề BitLocker liên tục yêu cầu khóa khôi phục có nhiều giải pháp. Theo dõi chúng tôi để ngăn BitLocker liên tục yêu cầu khóa khôi phục.

Lỗi Bitlocker recovery thường xảy ra khi:

 • Khi bạn không có hoặc quên mã PIN
 • Sử dụng mã pin không chính xác nhiều lần
 • Nếu bạn bị mất USB có khóa khởi động thực
 • Các thay đổi về khởi động/BIOS, chẳng hạn như tắt nó, có thể gây ra sự cố này
 • Đưa vào hoặc lấy ra đĩa CD hoặc DVD
 • Kết nối hoặc gỡ bỏ phần cứng
 • Cập nhật chương trình cơ sở ROM tùy chọn và chương trình cơ sở TPM

2. Cách sửa lỗi bitlocker recovery?

Cách 1: Tắt mã hóa BitLocker
 • Bước 1: Mở Bitlocker và nhập khóa khôi phục thông qua màn hình khôi phục Bitlocker.
 • Bước 2 : Sau khi khởi động HĐH Windows, nhấp vào nút Bắt đầu > Bảng điều khiển > Mã hóa ổ đĩa Bitlocker.
 • Bước 3 : Tắt tùy chọn Suspend Protection bên cạnh C.
Cách 2: Sử dụng Dấu nhắc Lệnh để Mở khóa BitLocker
 • Bước 1 : Mở màn hình khôi phục Bitlocker và nhấn nút Esc để có thêm tùy chọn.
 • Bước 2 : Nhấn bỏ qua ở góc bên phải.
 • Bước 3 : Trên màn hình khắc phục sự cố, chọn tùy chọn nâng cao. Sau đó, chọn tùy chọn nâng cao > mở Dấu nhắc Lệnh.
 • Bước 4 : Trên Command Prompt, gõ manage-bde-unlock C:-rp recovery key rồi nhấn enter. Sau đó, gõ manage-bde-protectors-disable C để gỡ bỏ các bộ bảo vệ của ổ đĩa khởi động.
Cách 3: Thử khởi động an toàn
 • Bước 1 : Khởi chạy màn hình khôi phục Bitlocker và nhấn Esc để có thêm tùy chọn. Bỏ qua ổ đĩa được đưa ra ở góc bên phải.
 • Bước 2 : Sau đó, trên trang tiếp theo, chọn tùy chọn khắc phục sự cố. Và chọn các tùy chọn nâng cao trên màn hình TS tiếp theo.
 • Bước 3 : Sau đó chọn “UEFI Firmware Settings” rồi khởi động lại. PC hệ thống sẽ khởi động UEFI, sau đó chọn phần bảo mật.
 • Bước 4 : Thay đổi cấu hình được cung cấp trong khởi động an toàn. Sau đó, nhấn tùy chọn Microsoft Only và nhấn OK.

Sau đó thoát khỏi tệp và khởi động lại thiết bị.

Cách 4: TẮT Khởi động an toàn

Nếu cập nhật BIOS không thành công, bạn nên tắt tính năng khởi động an toàn trong tùy chọn BIOS.

 • Bước 1 : Khởi chạy màn hình khôi phục Bitlocker và nhấn Esc để có thêm tùy chọn.
 • Bước 2 : Bỏ qua ổ đĩa được cung cấp ở góc bên phải, sau đó trên trang tiếp theo, chọn tùy chọn khắc phục sự cố.
 • Bước 3 : Sau đó trên màn hình TS chọn tùy chọn nâng cao. Sau đó, chọn “UEFI Firmware Settings” rồi khởi động lại.
 • Bước 4 : Hệ thống PC sẽ khởi động UEFI, sau đó chọn phần bảo mật.

Leave a Reply