Làm cách nào để thiết lập Time Zone thông qua dòng lệnh trên máy chủ server?

Để thiết lập múi giờ khác nhau cho một miền cụ thể, bạn cần chỉ định múi giờ trong tệp có tên “php.ini”. Nếu bạn có máy chủ “suphp” với trình xử lý PHP, bạn có thể chỉ định múi giờ trong tệp php.ini trên máy chủ.

Tham khảo các bước dưới đây để đặt múi giờ cho một miền cụ thể trên máy chủ.

Bước 1 : Đăng nhập với tư cách người dùng root

Bước 2 : Thực hiện lệnh sau để tìm tệp php.ini trên máy chủ.

php -i | grep php.ini

Bước 3 : Chỉnh sửa nó bằng trình soạn thảo vi “lệnh vi” và thiết lập các thông số sau.

date.timezone = ”Europe/London”

Bước 4 : Tiến hành save file.

OK như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn hoàn thành việc thiết lập Time Zone thông qua dòng lệnh trên máy chủ VPS server

Leave a Reply