Làm thế nào để đổi thông tin port SSH?

Việc sử dụng thông tin port SSH  mặc định để kết nối từ xa đến máy chủ khá nhạy cảm. Điều này có thể mang đến cho bạn một số nguy cơ về an ninh như việc hacker có thể sử dụng port mặc định để tiến hành dò mật khẩu của bạn, sử dụng các bug có thể có của SSH server để tiến hành tấn công leo thang chiếm quyền sử dụng máy chủ.

Vì vậy trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn bạn thay đổi thông tin port mặc định của SSH để giảm thiểu các rủi ro trên.

1. Gõ lệnh

nano /etc/ssh/sshd_config

Tiếp theo, bạn tìm đến dòng  #Port 22

Bỏ ký tự # trước dòng  #Port 22 và thay số 22 thành số mà bạn mong muốn (lưu ý: tối đa là 65536)

Bấm ctrl + o và ctrl + x để lưu file và thoát nano. Sau đó các bạn chạy lệnh

service sshd restart

Từ bây giờ bạn có thể sử dụng SSH thông qua port mới. Chúc bạn thành công !

Leave a Reply