Cách import/export mysql databases bằng Php Myadmin

Để export / import database với hosting sử dụng direct admin thì các bạn có thể sử dụng cách như sau:

  1. Đăng nhập vào tài khoản trang web Directadmin của bạn
  2. Trong tùy chọn cơ sở dữ liệu, hãy mở ứng dụng phpMyAdmin.

  1. Chọn cơ sở dữ liệu mới của bạn từ danh sách thanh bên trái. Khi nó mở ra, hãy chọn tab Import tab from the navigation menu.
  2. Trong phần File to Import, hãy nhấp vào nút Choose File và chọn tệp SQL nằm trên máy tính của bạn.

  1. Bỏ chọn hộp Partial Import, đảm bảo định dạng được đặt thành SQL và sau đó nhấp vào nút Bắt đầu. Quá trình nhập database sẽ bắt đầu.

  1. Bạn sẽ nhận được một tin nhắn thông báo về sự thành công của quá trình nhập khi quá trình này kết thúc.

OK như vậy là đã hoàn thành. Chúc các bạn thành công.

Leave a Reply