CloudLinux là gì và nó giúp gì cho Shared Hosting?

1. CloudLinux là gì?

CloudLinux là một hệ điều hành dựa trên linux được thiết kế để cung cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ share hosting một hệ điều hành ổn định và an toàn hơn. Về cơ bản là một tập hợp các sửa đổi đối với bản phân phối Linux. CloudLinux triển khai các tính năng để cho phép quản trị viên hệ thống kiểm soát chi tiết việc sử dụng tài nguyên của máy chủ của họ. Bằng cách cô lập người dùng, CloudLinux giúp đảm bảo rằng các sự cố xảy ra với một tài khoản không làm giảm chất lượng dịch vụ của những tài khoản khác.

CloudLinux ảo hóa tài khoản người dùng bằng cách sử dụng một tính năng được gọi là LVE (LightWeight Virtual Environment). Mỗi LVE được phân bổ một lượng tài nguyên nhất định (bộ nhớ, CPU, v.v.) được tách biệt khỏi tổng tài nguyên của máy chủ.

Nếu một tài khoản cụ thể nhận được lưu lượng truy cập tăng đột ngột hoặc bắt đầu sử dụng nhiều CPU hoặc bộ nhớ, thay vì làm chậm toàn bộ máy chủ và có thể gây ra lỗi, thì chỉ LVE cụ thể đó sẽ chậm lại.

2. CloudLinux trợ giúp như thế nào đối với môi trường share hosting?

Môi trường share hosting là môi trường nơi hàng trăm tài khoản trang web được lưu trữ trên một máy chủ duy nhất, chia sẻ tài nguyên của máy chủ như nhau.

Trong môi trường share hosting điển hình, quản trị viên máy chủ có quyền kiểm soát hạn chế đối với việc sử dụng tài nguyên máy chủ của từng tài khoản trang web. Nếu một tài khoản trang web đang sử dụng một lượng tài nguyên không công bằng (ví dụ: do bị tấn công DDoS, code được viết kém, lưu lượng truy cập tăng, v.v.), toàn bộ máy chủ sẽ trở nên chậm hoặc hoạt động hoàn toàn, ảnh hưởng đến tất cả các khách hàng khác trên cả máy chủ.

Trong hosting truyền thống, người ta cũng không thể đặt giới hạn cho việc sử dụng RAM, CPU và các tài nguyên khác cho một tài khoản trang web cụ thể. Việc tìm kiếm các trang web có vấn đề là một công việc tốn thời gian và việc khắc phục những vấn đề như vậy đôi khi yêu cầu tạm dừng tài khoản trang web. Điều này dễ dẫn đến việc khách hàng không hài lòng và có thể ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh của bạn.

3. Điều gì xảy ra khi vấn đề xảy ra trong môi trường hosting CloudLinux?

Trong môi trường share hosting dựa trên CloudLinux, khi tài khoản trang web đạt đến giới hạn tài nguyên đã đặt, trang web sẽ bắt đầu chậm lại. Tài khoản trang web tiêu thụ quá nhiều tài nguyên sẽ tạm thời ngừng hoạt động cho đến khi việc sử dụng tài nguyên trở lại bình thường. Khi đó, các tài khoản trang web khác trên máy chủ sẽ tiếp tục chạy bình thường.

Trong môi trường hosting CloudLinux, các giới hạn được đưa ra để bảo vệ khỏi những kẻ lạm dụng và các tập lệnh xấu, không hạn chế việc sử dụng thông thường của một tài khoản.

4. Các tính năng của CloudLinux

Sau đây là danh sách các tính năng tạo nên sự độc đáo của CloudLinux.

  1. Tập hợp Tài nguyên Máy chủ Cá nhân cho Mỗi Khách hàng – Với công nghệ LVE trong CloudLinux, tài khoản trang web của mỗi khách hàng có một nhóm tài nguyên được phân bổ riêng biệt. LVE đảm bảo rằng các tài nguyên này không được chia sẻ với bất kỳ tài khoản trang web nào khác.
  2. Môi trường lưu trữ ổn định – mọi tài khoản trang web đều có tài nguyên được phân bổ riêng nên chúng được bảo vệ. Điều này giữ cho các trang web hoạt động ngay cả khi mức sử dụng tài nguyên đột ngột đến từ các trang web khác được sử dụng trên máy chủ.
  3. Bảo mật của CloudLinux giúp ngăn người dùng độc hại tấn công các tài khoản trang web khác được lưu trữ trên cùng một máy chủ.
  4. Nhiều phiên bản PHP – CloudLinux có một tính năng tích hợp được gọi là bộ chọn PHP. Nó cho phép người dùng cuối chọn phiên bản PHP cụ thể mà họ cần. Điều này cho phép sự linh hoạt tối ưu bằng cách cung cấp tất cả các phiên bản phổ biến của PHP, bao gồm hơn 120 phần mở rộng PHP để bạn lựa chọn.
  5. Hiệu suất cơ sở dữ liệu Mysql ổn định – MySQL thường trở thành vấn đề đau đầu đối với quản trị viên hệ thống trong môi trường share hosting.
    Tính năng MySQL Governor của CloudLinux giúp quản trị viên hệ thống xác định chính xác những kẻ lạm dụng và ngăn chặn chúng trong thời gian thực. Việc theo dõi việc sử dụng CPU và đĩa IO cho mọi tài khoản trang web trong thời gian thực và giảm các truy vấn MySQL bằng cách sử dụng các giới hạn LVE cho mỗi người dùng. Với sự hỗ trợ cho các phiên bản MySQL và MariaDB mới nhất, đây là điều bắt buộc đối với bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ share hosting nào.

Leave a Reply