Vô hiệu hóa xác thực 2FA cho tài khoản con

 

1. Cách vô hiệu hóa xác thực 2FA cho tài khoản con

Bước 1: Đăng nhập vào WHM

Bước 2: Nhập “ two ” vào thanh tìm kiếm WHM. Sau đó, nhấp vào tùy chọn menu Xác thực hai yếu tố .

Bước 3: Nhấp vào tab Quản lý người dùng.

Bước 4: Tìm người dùng mà bạn muốn tắt 2FA. Sau đó, nhấp vào liên kết Tắt ở bên phải người dùng, trong cột Hành động .

Bước 5: Nhấp vào nút Tiếp tục trong thông báo bật lên để tiếp tục.

Leave a Reply